Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vård av personer från Storbritannien

Storbritannien är inte längre medlem i EU. Dessa regler gäller från den 1 januari 2021.

Det är viktigt att patienten uppvisar ett giltigt sjukförsäkringskort, provisoriskt intyg eller giltiga ID-handlingar som styrker bosättning i Storbritannien eller Nordirland. I första hand bör europeiskt sjukförsäkringskort eller provisoriskt intyg efterfrågas.

kort-storbritannien.PNG

Personer försäkrade i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland som vistas tillfälligt i Sverige:

  • Alla har rätt till akut vård och abort. För att avgöra om vården är akut krävs en medicinsk bedömning.
  • Rätt till nödvändig vård vid tillfällig vistelse i Sverige mot uppvisande av något av de europeiska sjukförsäkringskorten utställda av Förenade kungariket eller ett provisoriskt intyg om innehav av sådant kort (likadant intyg som tidigare). De kan dessutom få planerad vård mot uppvisande av intyg S2.

Vad ska patienterna betala för vården?

Patienterna betalar samma vårdavgift som länsinvånare. Region Örebro län fakturerar Försäkringskassan för övriga kostnader.

Sjukförsäkringskort

  • Förutom europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) eller provisoriskt intyg, kan försäkrad i Förenade kungariket uppvisa något av de särskilda sjukförsäkringskort som brittiska myndigheter nu utfärdar. Det heter UK EHIC och finns i två varianter.
  • Från och med januari 2021 utfärdar Storbritannien ett nytt sjukförsäkringskort ”UK Global Health Insurance Card” (GHIC) som fyller samma funktion som ett europeiskt sjukförsäkringskort.
  • Om en patient inte kan visa ett giltigt intyg (EHIC/UK EHIC/GHIC/ provisoriskt intyg) men ändå anser sig vara omfattad av bestämmelserna i något av avtalen, kan patienten eller vårdgivaren kontakta NHS Business Services Authority (NHSBSA) för att begära ett provisoriskt intyg.

Konvention om vårdrättigheter

Från och med 1 januari 2021 gäller regelverket som tidigare omfattade Kanalöarna hela Storbritannien och Nordirland. I första hand bör dock europeiskt sjukförsäkringskort eller provisoriskt intyg efterfrågas.

Vilken vård har patienten rätt till?

En person bosatt i Storbritannien och Nordirland under tillfällig vistelse i Sverige har rätt till medicinsk vård inklusive läkemedel som anses omedelbart nödvändig. Kan vården vänta till patienten återvänt till Storbritannien eller Nordirland är den inte nödvändig.

Vad ska patienten betala för vården?

Patienten betalar samma avgift som länsinvånare. Patienten ska uppvisa ID-handlingar (pass eller försäkringsintyg) som styrker bosättning i Storbritannien eller Nordirland. Gäller det planerad vård betalar person bosatt i Storbritannien och Nordirland själv hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 oktober 2021

Läs mer om Länder