Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

 • Patienten har rätt till akut vård.
 • Patienten betalar samma avgift som folkbokförd.
Instruktioner till kassa
 • Ta kopia på EU-kortets fram- och baksida eller intyget. Ta även kopia på pass.
 • Skicka kopian till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Instruktioner till kassa
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För barn, skriv in uppgifter om anhörig i vårdsystemet.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
 • För akut vård kan vi inte kräva att patienten betalar i förskott.

 • Patienten har rätt till akut vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Pensionärer – ta kopia på intyget och giltigt pass eller id-handling.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • Studenter – ingen kopia behövs.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För akut vård kan vi inte kräva att patienten betalar i förskott.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Se rubriken om utländsk medborgare ovan.

 • Patienten har rätt till nödvändig vård.
 • Patienten betalar samma avgift som folkbokförd.

Instruktioner till kassa

 • Ta kopia på EU-kortets fram- och baksida eller intyget. Ta även kopia på pass.
 • Skicka kopian till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Instruktioner till kassa

 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
 • För barn, skriv in uppgifter om anhörig i vårdsystemet.

 • Patienten har rätt till nödvändig vård
 • Patienten betalar samma avgifter som en länsbo.
Instruktion till kassan
 • Pensionärer – ta kopia på intyget och giltigt pass eller id-handling.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • Studenter – ingen kopia behövs.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress. Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Se rubriken om utländsk medborgare ovan.

 • Patienten har rätt till vård efter överenskommelse med vederbörande klinik.
 • Patienten betalar samma avgift som folkbokförd.

EU-patienter kan ansöka om planerad vård i annat EU/EES land hos socialförsäkringsinstitutionen i sitt hemland. Då skrivs ett S2-intyg på att hemlandet finansierar den planerade vården i annat EU/EES-land.

Bild på S2-intyg: se bilaga 7 i SKR:s handbok Vård av personer från andra länder.

Instruktioner till kassa
 • Ta kopia på S2-intyget och pass.
 • Skicka kopian till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Instruktioner till kassa
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har rätt till planerad vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Pensionärer – ta kopia på intyget och giltigt pass eller id-handling.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • Studenter – ingen kopia behövs.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Se rubriken om utländsk medborgare ovan.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan  
Förebyggande mödrahälsovård Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på EU-kortets fram- och baksida. Ta även kopia på pass.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
 
Preventivmedels-rådgivning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på EU-kortets fram- och baksida. Ta även kopia på pass.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
 

Abort - som bedöms som nödvändig

Betalar samma avgift som en folkbokförd
 • Ta en kopia på EU-kortets fram- och baksida. Ta även kopia på pass.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
 

Abort - patientens egna val

Betalar vårdens verkliga kostnad

Region Örebro läns prislista för utomlänsvård

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
 
Förlossning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på EU-kortets fram- och baksida. Ta även kopia på pass.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
 

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Cellprovtagning

Betalar vårdens verkliga kostnad

Region Örebro läns prislista för utomlänsvård

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort

Betalar vårdens verkliga kostnad

Region Örebro läns prislista för utomlänsvård

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning

Betalar vårdens verkliga kostnad

Region Örebro läns prislista för utomlänsvård

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård

Betalar vårdens verkliga kostnad

Region Örebro läns prislista för utomlänsvård

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning

Betalar vårdens verkliga kostnad

Region Örebro läns prislista för utomlänsvård

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning

Betalar vårdens verkliga kostnad

Region Örebro läns prislista för utomlänsvård

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning EU/EES med EU-kort

Registrering i Infomedix

Registrering av patientdata:

Patienten har rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Abort - som bedöms som nödvändig Betalar samma avgift som en folkbokförd
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Abort - patientens egna val Betalar samma avgift som en folkbokförd
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning - akut Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning - planerad Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Se rubriken om utländsk medborgare ovan.

 • Patienten har rätt till barnhälsovård enligt nationella barnhälsovårdsprogrammet.
 • Patienten betalar ingen avgift.

Instruktioner till kassan

 • Skriv in patientens dossiernummer i vårdsystemet enligt rutin nedan.
 • Ange dagens datum som giltighetstid.

Vaccinationer

Besök som bokas in med syfte att vaccinera barnet är avgiftsfritt för samtliga barn.

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Support

Kontakta supporten för patientavgifter om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Videoguide: hur använder jag webbsidan?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juni 2022

Läs mer om Länder