Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vilken vård har patienten rätt att få?

Alla har rätt till akut vård och abort. För att avgöra om vården är akut krävs en medicinsk bedömning. 

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda ytterligare vård, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Vad ska patienten betala för vården?

Patienterna ska betala vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård. För akut vård kan vi inte kräva förskottsbetalning. För övrig vård kan vi kräva patienten på kontant förskottsbetalning om hen inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress.

Om legitimering

Personer som ska betala hela vårdkostnaden ska också legitimera sig. Observera att utländska adresser måste vara fullständiga. I en c/o-adress måste både namn och adress framgå.

Övrig information

Vi utgår ifrån att de utlänningar som söker vård här vistas här legalt. De har visum och/eller arbetstillstånd/tillfälligt uppehållstillstånd eller fått rätt att vistas här medan ansökan om uppehållstillstånd prövas. Den som söker uppehållstillstånd och som har rätt att vistas här medan ansökan prövas ska betala vårdens verkliga kostnad.

Anhöriga som befinner sig här och har sökt uppehållstillstånd, och som av särskilda skäl har rätt att vistas här i landet medan deras ansökan prövas, vistas här lagligt. De får ett bevis från Migrationsverket om att deras ansökan har mottagits. Dessa personer är således inte tillståndslösa, utan ska själva betala hela vårdkostnaden. Normalt ska ansökan om uppehållstillstånd sökas utanför Sverige.

Människor som fått avslag på en asylansökan men som har ett jobb har rätt att vara här medan de ansöker om arbetstillstånd. De betalar då vårdens verkliga kostnad.

Om en självbetalande person har fakturerats den verkliga vårdkostnaden och det visar sig att beslut om folkbokföringsdatum tagits före vårdtillfället kan ursprungsfakturan makuleras och ny subventionerad avgift debiteras. Kontakta Regionservice, avdelningen för kundfakturor, för mer information i dessa fall.

Kostnadsansvaret för en patient som remitterats av medicinska skäl till en annan Region, därför att vården inte kan ges i den region där skadan eller sjukdomen uppkom, vilar på den remitterande regionen, som i sin tur ska söka ersättning från patienten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 juni 2020

Läs mer om Länder