Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För patienter från delstaten Québec och som arbetar eller studerar kortare tid än ett år i Sverige finns särskilda regler. Sådana patienter har rätt till samma vård som svenskar och till samma avgifter som svenskar om de visar upp försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

Region Örebro län får för den vården ersättning från Försäkringskassan (NAVI Visby). Ersättning lämnas mot en specificerad vårdräkning som ska baseras på priserna enligt gällande riksavtal för utomlänsvård.

För övriga patienter från Kanada gäller samma regler som för patienter från övriga länder utanför EU, se nedan:

Vilken vård har patienten rätt att få?

Alla har rätt till omedelbar vård och abort. För att avgöra om vården är omedelbar krävs en medicinsk bedömning. (se länk – omedelbar vård)

Patienterna får också erbjudas ytterligare vård om det finns resurser till det inom kliniken.

Vad ska patienten betala för vården?

Patienterna ska betala vårdens verkliga kostnad (se länk – vårdens verkliga kostnad). För omedelbar vård (se länk – omedelbar vård) kan vi inte kräva förskottsbetalning, men för övrig vård kan patienten krävas på kontant förskottsbetalning om de inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 juni 2020

Läs mer om Länder