Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

 • Patienten har rätt till akut vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Kopia tas på giltig id-handling (ej digital id-handling) eller EU/EES-kort.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För patienter som visar id-handling - skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress. Viktigt för att få ersättning från försäkringskassan.

Instruktion till kassan
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.
 • För barn som inte kan uppvisa giltig id-handling räcker det om förälder uppvisa giltig id-handling. Se under rubriken Patienten uppvisar ett EU-kort eller provisoriskt intyg.

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning EU/EES med EU-kort

Registrering i Infomedix

Besöksregistrering öppenvård:

Registrering inneliggande:

Registrering av patientdata:

 • Patienten har rätt till akut vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Pensionärer - Kopia tas på intyget.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Studenter – ingen kopia behövs.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Se rubriken om utländsk medborgare ovan.

 • Patienten har rätt till nödvändig vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en länsbo.
Instruktion till kassan
 • Ta kopia på giltig id-handling (ej digital id-handling) eller EU/EES-kort.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För patienter som visar id-handling - skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress. Viktigt för att få ersättning från försäkringskassan.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Instruktion till kassan
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.
 • För barn som inte kan uppvisa giltig id-handling räcker det om förälder uppvisa giltig id-handling. Se under rubriken Patienten uppvisar ett EU-kort eller provisoriskt intyg.

 • Patienten har rätt till nödvändig vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en länsbo.
Instruktion till kassan
 • Pensionärer - kopia tas på intyget.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • Studenter – ingen kopia behövs.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Se rubriken om utländsk medborgare ovan.

 • Patienten har rätt till planerad vård
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Ta kopia på giltig id-handling (ej digital id-handling) eller EU/EES-kort samt intyg.
 • Kopiorna skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För patienter som visar id-handling - skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress. Viktigt för att få ersättning från försäkringskassan!

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Instruktion till kassan
 • Ingen kopia på id-handling behöver tas.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

 • Patienten har rätt till planerad vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Pensionärer - Kopia tas på intyget.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Studenter – ingen kopia behövs.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Se rubriken om utländsk medborgare ovan.

Patienten har rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på ID-handling.
 • Skriv in adress i hemlandet (viktigt för ersättningen).
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på ID-handling.
 • Skriv in adress i hemlandet (viktigt för ersättningen).
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Abort - som bedöms som nödvändig Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på ID-handling.
 • Skriv in adress i hemlandet (viktigt för ersättningen).
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Abort - patientens egna val Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på ID-handling.
 • Skriv in adress i hemlandet (viktigt för ersättningen).
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning EU/EES med EU-kort

Patienten har rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning EU/EES med EU-kort

Patienten har rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress

Abort – som bedöms som nödvändig

Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Abort – patientens egna val

Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Förlossning – akut

Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Förlossning – planerad

Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Avgiftsfritt
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning EU/EES med EU-kort

Se rubriken om utländsk medborgare ovan.

 • Patienten har rätt till barnhälsovård.
 • Patienten betalar ingen avgift.
Instruktion till kassan
 • Kopia tas på giltig id-handling (ej digital id-handling).
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress. Viktigt för att få ersättning från försäkringskassan.
Vaccinationer

Besök som bokas in med syfte att vaccinera barnet är avgiftsfritt för samtliga barn.

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning EU/EES med EU-kort

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Instruktion till kassan
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
Vaccinationer

Besök som bokas in med syfte att vaccinera barnet är avgiftsfritt för samtliga barn.

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning EU/EES med EU-kort

 • Patienten har rätt till barnhälsovård.
 • Patienten betalar ingen avgift.
Instruktion till kassan
 • Pensionär – ta kopia på intyget.
 • Student – du behöver inte ta någon kopia.
 • För barn som saknar id-handling – skriv in barnets personnummer i hemlandet på kopian på förälderns id-handling.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Se rubriken om utländsk medborgare ovan.

Patientens eventuella hemresa

Patienter som visar upp en giltig id-handling som visar att patienten är bosatt i landet har möjlighet att få ersättning för hemresa om det medicinska tillståndet kräver ett dyrare färdsätt än personen annars skulle ha använt. 

Gäller inte om patienten enbart visar ett EU/EES-kort.

Tillämpningsanvisningar: Hemresa för nordiska patienter

Support

Kontakta supporten för patientavgifter om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Videoguide: hur använder jag webbsidan?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juni 2022

Läs mer om Länder