Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta kopia på pass.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För barn, skriv in uppgifter om anhörig i vårdsystemet.
 • För akut vård kan vi inte kräva att patienten betalar i förskott.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har rätt till akut vård.
 • Patienten betalar samma avgift som folkbokförd.
Instruktioner till kassa
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har rätt till akut vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Du behöver inte ta kopia på pass.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För akut vård kan vi inte kräva att patienten betalar i förskott.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Instruktion till kassan

 • Ingen kopia på pass behövs.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har rätt till planerad vård.
 • Patienten betalar samma avgift som folkbokförd.
Instruktioner till kassa
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har inte rätt till planerad vård.
 • Patienten betalar subventionerad avgift enligt tabellen nedan.

Förutsättningen för att få subventionerad avgift är att patienten var folkbokförd i Örebro län innan utvandring. Patienter som var folkbokförda i en annan region är självbetalande.

 • Öppenvård: 720 kr/besök
 • Slutenvård: 1 200 kr/dygn

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Avgiftsfritt
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Avgiftsfritt
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Abort – som bedöms som nödvändig Betalar samma avgift som en folkbokförd
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Abort – patientens egna val Betalar samma avgift som en folkbokförd
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning - akut Avgiftsfritt
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning - planerad Avgiftsfritt
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Avgiftsfritt
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten har rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort – som bedöms som akut Betalar samma avgift som en folkbokförd
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Abort – patientens egna val

720 kr/besök (enbart i hemregionen, annars självbetalande)
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning – akut

Avgiftsfritt för förlossningen.

1 200 kr/inneliggande dygn (enbart i hemregionen, annars självbetalande)

 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning – planerad 720 kr/besök
1 200 kr/inneliggande dygn
(enbart i hemregionen, annars självbetalande)
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård 720 kr/besök (enbart i hemregionen, annars självbetalande)
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning 720 kr/besök (enbart i hemregionen, annars självbetalande)
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning 720 kr/besök (enbart i hemregionen, annars självbetalande)
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

 • Patienten har rätt till barnhälsovård enligt nationella barnhälsovårdsprogrammet.
 • Patienten betalar ingen avgift.

Instruktioner till kassan

 • Skriv in patientens dossiernummer i vårdsystemet enligt rutin nedan.
 • Ange dagens datum som giltighetstid.

Vaccinationer

Besök som bokas in med syfte att vaccinera barnet är avgiftsfritt för samtliga barn.

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Support

Kontakta supporten för patientavgifter om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Videoguide: hur använder jag webbsidan?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juni 2022

Läs mer om Länder