Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vilken vård har patienten rätt att få?

Alla har rätt till omedelbar vård och abort. För att avgöra om vården är omedelbar krävs en medicinsk bedömning.

För patienter från Australien finns en särskild regel som innebär att patienten har rätt till nödvändig vård. För att ha den rätten behöver patienten kunna visa pass.

Patienterna får också erbjudas ytterligare vård om det finns resurser till det inom kliniken.

Vad ska patienten betala för vården?

För patienter från Australien finns en särskild regel som innebär att patienten för nödvändig vård betalar samma avgift som svenska patienter. Patienten behöver kunna visa pass.

För övrig vård ska patienten betala vårdens verkliga kostnad (se länk – vårdens verkliga kostnad).

För nödvändig vård kan vi inte kräva förskottsbetalning för patienter från Australien, men för övrig vård kan patienten krävas på kontant förskottsbetalning om patienten inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress.

Hur får Region Örebro län ersättning för vården?

Region Örebro län får ersättning från Försäkringskassan (NAVI Visby) när nödvändig vård ges till patienter från Australien. Ersättning lämnas mot en specificerad vårdräkning tillsammans med en kopia av patientens ID-handlingar, som är pass eller försäkringsintyg. Räkningen ska baseras på priserna enligt gällande riksavtal för utomlänsvård.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 maj 2020

Läs mer om Länder