Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

 • Patienten har rätt till akut och nödvändig vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Ta kopia på australiensiskt pass, eller annat pass tillsammans med ett tillstånd som visar att patienten får vistas i Australien under obegränsad tid.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har enbart rätt till akut vård.
 • Om vi har kapacitet att erbjuda nödvändig vård, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.
 • Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.
Instruktion till kassan
 • Ingen kopia på pass behövs.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
 • För akut och nödvändig vård kan vi inte kräva att patienten betalar i förskott.

 • Patienten har rätt till akut och nödvändig vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Ta kopia på australiensiskt pass, eller annat pass tillsammans med ett tillstånd som visar att patienten får vistas i Australien under obegränsad tid.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har enbart rätt till akut vård.
 • Om vi har kapacitet att erbjuda nödvändig vård, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.
 • Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.
Instruktion till kassan
 • Ingen kopia på pass behövs.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
  Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
 • För akut och nödvändig vård kan vi inte kräva att patienten betalar i förskott.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Instruktion till kassan

 • Ingen kopia på pass behövs.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort - som bedöms som nödvändig Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på pass.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Abort - patientens egna val Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Akut förlossning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på pass.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Planerad förlossning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan

Abort – som bedöms som nödvändig

Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på pass.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Abort – patientens egna val

Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning – akut eller nödvändig Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på pass.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning – planerad Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

 • Patienten har rätt till barnhälsovård enligt nationella barnhälsovårdsprogrammet.
 • Patienten betalar ingen avgift.

Instruktioner till kassan

 • Ta kopia på eventuellt sjukförsäkringskort, intyg eller ID-handling.
 • Skicka kopian till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Vaccinationer

Besök som bokas in med syfte att vaccinera barnet är avgiftsfritt för samtliga barn.

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Support

Kontakta supporten för patientavgifter om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Videoguide: hur använder jag webbsidan?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 november 2022

Läs mer om Länder