Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För patienter från delstaten Québec och som arbetar eller studerar kortare tid än ett år i Sverige finns särskilda regler. Sådana patienter har rätt till samma vård som svenskar och till samma avgifter som svenskar om de visar upp försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

Region Örebro län får för den vården ersättning från Försäkringskassan (NAVI Visby). Ersättning lämnas mot en specificerad vårdräkning som ska baseras på priserna enligt gällande riksavtal för utomlänsvård.

Patienten har rätt till akut och nödvändig vård. Betalar samma avgift som folkbokförd.

Instruktioner till kassa

Ta kopia på giltig id-handling, Försäkringsintyg från Quebec samt intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige och skicka till Avdelning för Kundfakturor

Patienten har rätt till planerad. Betalar samma avgift som folkbokförd.

Instruktioner till kassa

Ta kopia på giltig id-handling, Försäkringsintyg från Quebec samt intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige och skicka till Avdelning för Kundfakturor

Patienten har rätt till inneliggande vård. Betalar samma avgift som folkbokförd.

 

Instruktioner till kassa

Ta kopia på giltig id-handling, Försäkringsintyg från Quebec samt intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige och skicka till Avdelning för Kundfakturor

Patienten har rätt till all mödravård. Betalar samma avgift som folkbokförd.

Instruktioner till kassa

Ta kopia på giltig id-handling, Försäkringsintyg från Quebec samt intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige och skicka till Avdelning för Kundfakturor

Patienten har rätt till all barnhälsovård. Betalar samma avgift som folkbokförd.

Instruktioner till kassa

Ta kopia på giltig id-handling, Försäkringsintyg från Quebec samt intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige och skicka till Avdelning för Kundfakturor

Patienten har rätt till akut vård och är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta kopia på pass.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Patienten har inte rätt till nödvändig vård och är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta kopia på pass.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Patienten har inte rätt till planerad vård och är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta kopia på pass.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Patienten har inte rätt till barnhälsovård och är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta kopia på pass.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Vaccinationer

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Support

Kontakta supporten för patientavgifter om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 maj 2022