Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vård av personer från --NORDISKT LAND--

Patienten kan visa upp giltig id-handling som visar att hen är bosatt i landet, alternativt ett giltigt EU/EES-kort.

Patienten har rätt till akut vård och betalar samma avgifter som en folkbokförd.

Instruktion till kassan

 • Kopia tas på giltig id-handling (ej digital id-handling) eller EU/EES-kort.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För patienter som visar id-handling - skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress. Viktigt för att få ersättning från försäkringskassan.

Patienten har rätt till nödvändig vård och betalar samma avgifter som en länsbo.

Instruktion till kassan

 • Ta kopia på giltig id-handling (ej digital id-handling) eller EU/EES-kort.
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För patienter som visar id-handling - skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress. Viktigt för att få ersättning från försäkringskassan.

Patienten har rätt till planerad vård till samma avgifter som en länsbo.

Instruktion till kassan
 • Ta kopia på giltig id-handling (ej digital id-handling) eller EU/EES-kort samt intyg.
 • Kopiorna skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För patienter som visar id-handling - skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress. Viktigt för att få ersättning från försäkringskassan!

Patienten har inte rätt till planerad vård och är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Instruktion till kassan
 • Ingen kopia på id-handling behöver tas.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på ID-handling.
 • Skriv in adress i hemlandet (viktigt för ersättningen).
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på ID-handling.
 • Skriv in adress i hemlandet (viktigt för ersättningen).
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Abort - som bedöms som nödvändig Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på ID-handling.
 • Skriv in adress i hemlandet (viktigt för ersättningen).
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Abort - patientens egna val Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på ID-handling.
 • Skriv in adress i hemlandet (viktigt för ersättningen).
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten har rätt till barnhälsovård och betalar ingen avgift.

Instruktion till kassan

 • Kopia tas på giltig id-handling (ej digital id-handling).
 • Kopian skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • Skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress. Viktigt för att få ersättning från försäkringskassan.

Vaccinationer

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Patientens eventuella hemresa

Patienter som visar upp en giltig ID-handling som visar att patienten är bosatt i landet har möjlighet att få ersättning för hemresa om det medicinska tillståndet kräver ett dyrare färdsätt än personen annars skulle ha använt. 

Gäller inte om patienten enbart visar ett EU/EES-kort!

Tillämpningsanvisningar: Hemresa för nordiska patienter (FIXA LÄNK)

Patienten kan inte visa upp giltig id-handling som visar att hen är bosatt i landet. Patienten kan inte heller visa upp ett giltigt EU/EES-kort.

Patienten har rätt till akut vård och är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Instruktion till kassan

 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Patienten har inte rätt till nödvändig vård och är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Instruktion till kassan

 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Patienten har rätt till planerad vård till samma avgifter som en länsbo.

Instruktion till kassan
 • Ta kopia på giltig id-handling (ej digital id-handling) eller EU/EES-kort samt intyg.
 • Kopiorna skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För patienter som visar id-handling - skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress. Viktigt för att få ersättning från försäkringskassan.

Patienten har inte rätt till nödvändig vård och är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Instruktion till kassan
 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda ytterligare vård, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Patienten har inte rätt till barnhälsovård och är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård.

Instruktion till kassan

 • Om besöket ska faktureras, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Om patienten kan uppge en adress i hemlandet så skrivs den som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Vaccinationer

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 april 2022