Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Patienten har rätt till akut och nödvändig vård. Betalar samma avgift som folkbokförd.

Instruktioner till kassa

 • Ta kopia på EU-kortets fram- och baksida och skicka till avdelningen för kundfakturor.
 • Skriv in adress i hemlandet och adressen i Sverige som tillfällig adress.

Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Instruktioner till kassa

 • Vid faktura, säkerställ att patienten har angett korrekt och trovärdig adress.
 • Skriv in adress i hemlandet och adressen i Sverige som tillfällig adress

EU-patienter kan ansöka om planerad vård i annat EU/EES land hos socialförsäkringsinstitutionen i sitt hemland. Då skrivs ett S2 intyg på att hemlandet finansierar den planerade vården i annat EU/EES-land.

Bild på S2-intyg se bilaga 7 i SKR:s handbok Vård av personer från andra länder.

Instruktioner till kassa

 • Ta kopia på S2-intyget och skicka till Avdelning för kundfakturor.
 • Skriv in adress i hemlandet och adressen i Sverige som tillfällig adress.

Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Instruktioner till kassa

 • Vid faktura, säkerställ att patienten har angett korrekt och trovärdig adress.
 • Skriv in adress i hemlandet och adressen i Sverige som tillfällig adress

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på EU-kortets fram- och baksida.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på EU-kortets fram- och baksida.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Abort - som bedöms som nödvändig

Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på EU-kortets fram- och baksida.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Abort - patientens egna val

Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på EU-kortets fram- och baksida.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten har rätt till vård och betalar ingen avgift.

Instruktioner till kassa

 • Kopia på EU-kortets fram- och baksida skickas till avdelningen för kundfakturor.
 • Skriv in adress i hemlandet och adressen i Sverige som tillfällig adress.

Vaccinationer

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Instruktioner till kassa

 • Vid faktura, säkerställ att patienten har angett korrekt och trovärdig adress.
 • Skriv in adress i hemlandet och adressen i Sverige som tillfällig adress.

Vaccinationer

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Support

Kontakta supporten för patientavgifter om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 april 2022