Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Patienten har rätt till akut och nödvändig vård till samma avgift som en inomlänsbo.

Instruktion till kassa

Ta kopia på giltigt pass och skicka till avdelningen för patientfakturor.

Skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Patienten har inte rätt till planerad vård.

Om Region Örebro har kapacitet att erbjuda planerad vård utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård. Patienten betalar i sådana fall för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebros prislista för utomlänsvård.

Region Örebro läns prislista för utomlänsvård (länk)

Instruktion till kassa

Ingen kopia på pass behöver tas.

Skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Patienten har rätt till all mödravård, förlossning och abort till samma avgift som en inomlänsbo.

Instruktion till kassa

Ta kopia på giltigt pass och skicka till avdelningen för patientfakturor.

Skriv in adress i hemlandet som permanent adress och adress i Sverige som tillfällig adress.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2022