Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sjukresor i Örebro län

Den som är folkbokförd i Örebro län erbjuds kostnadsfria resor med kollektivtrafiken till och från vårdbesök. Sjukresan sker i direkt anslutning till och från vårdbesöket och folkbokföringsadressen.

Utfärdande av intyg för sjukresa med serviceresefordon

Intyg för sjukresa med serviceresefordon utfärdas av vårdgivaren utifrån medicinska skäl och ska vara tidsbegränsat. För att patienten ska kunna boka resa krävs att intyget registrerats hos Sjukreseenheten (undantag för akuta resor).

Vid enstaka resor kan vårdpersonal beställa resa utan skriftligt intyg.

  • Medicinska skäl eller färdtjänsttillstånd ger rätt till sjukresa med serviceresefordon. De medicinska skälen ska styrkas i ett intyg. Intyg krävs inte om det finns färdtjänsttillstånd.
  • Den som blir akut sjuk och måste använda serviceresefordon får resa in till vården utan intyg.
  • Alla patienter får kostnadsfri resa med buss eller tåg. Inga intyg krävs.
  • Den som saknar buss- eller tågförbindelse till närmaste vårdgivare kan få sjukresa med serviceresefordon eller egen bil.
  • Anslutningsresa till tåg eller buss kan göras med serviceresefordon eller egen bil kostnadsfritt. Tåg- eller bussresan ska kunna styrkas med biljett samt kvitto från vårdbesöket.
  • Den som har fått intyg för sjukresa med serviceresefordon kan istället resa med egen bil och i efterhand få ersättning med 18:50 kronor per mil, minus 50 kronor i egenavgift per enkelresa. Hela summan inklusive egenavgift samt resor under 50 kronor/enkelresa noteras för högkostnadsskyddet.
  • Taket för högkostnadsskyddet för sjukresor är 1 400 kr.

Kontakter

Sjukreseenheten

Sjukreseenheten

Box 1613, 701 16 Örebro

Jan Carlsson

Sektionschef: Utredning och planering, Serviceresor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 augusti 2022