Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Plastik- och käkkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Inom kliniken bedrivs högspecialiserad och specialiserad kirurgi och vård med ett fokus på utveckling, forskning och utbildning. Kliniken ingår i det centrum för huvud- och halsonkologi som finns vid universitetssjukhuset i Örebro. Inom kliniken finns tre specialiteter; käkkirurgi, orofacial medicin och plastikkirurgi.

operation huvud- och halsonkologi

Plastik- och käkkirurgiska kliniken består av två delar, den plastikkirurgiska verksamheten som är en av totalt sju plastikkirurgiska kliniker i Sverige och  käkkirurgi/orofacial medicin. Båda områdena bildar tillsammans med öron- näs- halskliniken och onkologiska kliniken centrum för huvud- halsonkologi.

Verksamheten är en av totalt sju plastikkirurgiska kliniker i Sverige. . Vi har hela kroppen som fokusområde och jobbar med att rekonstruera defekter och deformiteter i kroppens mjukdelar, skelett och underliggande stödjevävnader. Det kan vara medfödda missbildningar, trauma, olika sjukliga tillstånd - speciellt tumörförändringar, tidigare operativa ingrepp, cirkulationsbetingade tillstånd, kroniska infektioner och sårbildningar. Allt från mindre excisioner i lokalbedövning till heldagsoperationer där flera operationsteam arbetar parallellt när defekter rekonstrueras med vävnad från andra delar av kroppen.

Operationsmetoder

Vi tillämpar ett brett spektrum av traditionella operationsmetoder samt moderna och avancerade mikrokirurgiska tekniker för särskilt komplicerade rekonstruktioner.

Hudkirurgiskt centrum

Sedan slutet av 2020 har stora delar av den hudkirurgiska verksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro samlats under hudkirurgiskt centrum (HKC). Den är formellt en del av plastik- och käkkirurgiska kliniken, men vid HKC arbetar även personal från hudkliniken, öron-, näs- och halskliniken och kirurgiska kliniken.

Samverkan

Nära samarbete sker främst med öron- näs- och halskliniken, vår käkkirurgiska verksamhet och onkologiska kliniken. Tillsammans med dessa verksamheter ingår vi i Centrum för huvud- och halsonkologi.

Verksamheten är indelad i två enheter: käkkirurgi och orofacial medicin/sjukhustandvård. Vi har specialister i oral kirurgi, specialister i orofacial medicin, ST-tandläkare och tandhygienister.

Enheten för käkkirurgi

Inom verksamheten för käkkirurgi utför vi kirurgisk behandling av tänder och tandrelaterade sjukdomar, implantatbehandling samt tand- och käkskadebehandling. Vi utför även korrektion av käkställningsfel, käkledskirurgi, käkrekonstruktioner samt smärtutredningar.

Enheten för käkkirurgi bedriver vård inom samtliga områden som tillhör oral kirurgi. Vård ges till både inom- och utomlänspatienter. Enheten har ständig käkkirurgisk jour.

Enheten för orofacial medicin/sjukhustandvård

Orofacial medicin/sjukhustandvård omhändertar och behandlar patienter vars medicinska säkerhet äventyras och vars allmäntillstånd avsevärt försämras om det odontologiska vårdbehovet inte tillgodoses, liksom patienter med svår akut eller kronisk sjukdom, komplexa sjukdomstillstånd, och/eller med omfattande funktionsnedsättningar samt patienter med gravt nedsatt autonomi som har omfattande utrednings- och behandlingsbehov.

Samverkan

Nära samarbete sker med Folktandvårdens specialistkliniker samt ett flertal av sjukhusets kliniker, främst öron-, näs- och halskliniken, vår plastikkirurgiska verksamhet och onkologiska kliniken.

Verksamheterna ingår i Centrum för huvud- och halsonkologi, där behandling av huvud- och halstumörer samt käk- och ansiktsrekonstruktioner utförs.

Chef för verksamhetsområde huvud- hals- och plastikkirurgi

Payam Ceghafi

Remisser

Är du privat vårdgivare eller vårdgivare från en annan region skickas remiss per post till:

Plastik- och käkkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Forskning och utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med bland annat Örebro Universitet.

Klinikens forskningsprojekt hittar du i vår forskningsdatabas.

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

Käkkirurgen bedriver en omfattande utbildningsverksamhet med bl.a. specialistutbildning i oral kirurgi, sidoutbildning för blivande specialister inom angränsande odontologiska och medicinska specialiteter samt kurser och seminarier för allmäntandläkare och läkarstuderande. Forskning och utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med bland annat Örebro Universitet.

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2022