Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Neurokirurg till neurokirurgiska kliniken

Vi söker dig som uppskattar stor professionell frihet och ansvar i arbetet och som vill vara med att utforma vår nya neurokirurgiska klinik!

Den neurokirurgiska verksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) grundades 2013. Nu tar vi steget och bildar en ny neurokirurgisk klinik i Sverige. Verksamheten har hittills drivits som en sektion med 3-4 seniora neurokirurgiska överläkare. Verksamheten har succesivt kommit att omfatta ett allt bredare spektrum av neurokirurgiska operationer. Den nya kliniken kommer att erbjuda ett komplett panorama av  neurokirurgisk verksamhet, förutom pediatrisk neurokirurgi och viss funktionell neurokirurgiska ingrepp. För den endovaskulära verksamheten finns mycket erfarenhet och neurointerventionist kompetens att tillgå i en nystartad interventionsenhet.

Operationsbild


Eftersom verksamheten stadigt växer söker vi nu en neurokirurg med minst 4-5 års klinisk erfarenhet efter specialistexamen, för tjänstgöring som överläkare. Akademisk meritering ses som positiv.

Kontinuitet och individuellt ansvar för den enskilde patienten

Det neurokirurgiska arbetet på USÖ skiljer sig delvis från andra neurokirurgiska verksamheter i landet. Man kan snarast jämföra arbetet med ”consultants” i det brittiska sjukvårdsystemet, med betoning på kontinuitet och individuellt ansvar för den enskilde patienten. Det innebär att överläkare regelbundet utför arbetsuppgifter som exempelvis in- och utskrivningar, remisskrivande och enklare ordinationsförfaranden. Vi har endast en jourlinje, som främst fungerar som en bakjours- och konsultlinje men som kan innebära uppgifter som ofta förknippas med underläkar-/primärjoursarbete. Vi samarbetar nära med andra kliniker på sjukhuset, framför allt med neurologiska kliniken och kirurgiska kliniken. De flesta akuta patienter bedöms initialt av kollegor från dessa specialiteter, och många patienter vårdas på dessa avdelningar.

Bild från NIMA


Operations- och övervakningsutrustning är ”state-of-the-art”, med Leicas senaste operationsmikroskop med tre fluoroscensfilter, full neuroendoskopisk utrustning (Storz), neuronavigationsutrusning (Stealth Station), perioperativt ultraljud (bk5000), ultraljudsaspirator (Sonopet), full utrustning för neurofysiologisk övervakning (ISIS Expert Inomed) och tillgång till O-arm. Hösten 2021 installeras en laserablationsutrustning för intrakraniell tumörbehandling. Under våren 2021 startas även multimodal monitorering av neurokirurgiska intensivvårdspatienter, inklusive kontinuerlig mikrodialys och mätning av cerebralt blodflöde. Vår neurointermediäravdelning (NIMA) finns i nya lokaler nära sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Bästa universitetssjukhus och en välrenommerad läkarutbildning

USÖ har två år i rad tilldelats Dagens medicins pris som Sveriges bästa universitetssjukhus. Sedan 2011 finns läkarutbildningen vid Örebro universitet som examinerar ett 50-tal läkare varje termin, som enligt nationella studentenkäter är en av landets bästa. Neurokirurgin verkar inom universitetssjukhuset och i nära samarbete med universitetet. Forskningsverksamheten vid enheten är under starkt framväxt med ett flertal doktorander. En bra infrastruktur för forskning finns och för den som vill börja eller fortsätta en forskningsverksamhet är förutsättningarna goda från såväl Region Örebro läns som universitets sida.

Bild- Bästa sjukhus

Örebro är Sveriges sjunde största tätort med 120 000 invånare, en modern universitetsstad med klassiska anor, som speglas bland annat i stadens centrala Vasaborg där den förste Bernadotten kröntes till kung 1811. Här finns ett rikt kulturliv med flertal teatrar, ett rikt musikutbud i olika genrer, inklusive den internationellt erkända Svenska Kammarorkestern. Örebro Open Art och Live at Heart är evenemang som blivit kända långt utanför Sveriges gränser. Det finns gott om restauranger och caféer. Det finns även ett rikt idrottsliv, med bland annat representation i Sveriges högsta ishockey- respektive fotbollsliga.

Är du neurokirurg och intresserad av att arbeta på Universitetssjukhuset Örebro, skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och skicka in till oss så tar någon av oss kontakt med dig.

 If you are a neurosurgeon and interested in working at Örebro University hospital, fill out the form with your name and how we can get in touch with you, and someone from us will contact you.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 april 2021