Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Jobba med infektionssjukvård

Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara delaktig i vårt arbete med att utveckla länets infektionssjukvård. Välkommen att söka tjänsten som specialistläkare/överläkare hos oss på verksamhetsområde infektion på universitetssjukhuset i Örebro!

Infektionspatient
Universitetssjukhusets fasad med logoskylt. Vy från Järnvägsgatan i Örebro.

Vi jobbar vi tillsammans med ett gemensamt intresse i att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.

För oss är det viktigt med möjlighet till forskning och utbildning, men vi har även fokus på arbetsmiljö, delaktighet och samarbete. 

Vi är i en spännande utvecklingsfas - hoppas att också du vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Välkommen att bli en del av oss!

Verksamhetsområde infektion

Verksamhetsområde infektions uppdrag är att bedriva länsövergripande avancerad infektionssjukvård. Det innebär att vi jobbar både förebyggande samt med klinisk vård på vår avdelning och mottagning. Våra huvuduppdrag kan sammanfattas i fyra huvuddelar:  

  • klinisk verksamhet 
  • rådgivande 
  • utbildning och forskning 
  • förebyggande

Inom verksamhetsområdet är vi runt 100 medarbetare i olika professioner varav ett 30-tal läkare. Vi har omkring 5 000-6 000 läkarbesök per år och över 3 000 sjuksköterskebesök per år. 

Arbeta hos oss

Vårdavdelning 

På infektionsavdelningen arbetar vi i team runt patienterna där varje vårdteam har ansvar för sju patienter. Vårdteamen består av olika professioner, med specialistkunskap i utredning, behandling och vård av patienter med infektionssjukdomar. Vi har ett 20-tal disponibla vårdplatser där i princip alla kan erbjuda möjlighet till isolering av även höggradigt smittsamma patienter, till exempel vid infektioner med antibiotikaresistenta bakterier. God arbetsmiljö och hållbarhet är viktigt för oss och vi jobbar för att hålla en god bemanning som är lika stor dag som kväll. 

Från vårdavdelningen bedrivs en omfattande konsultverksamhet på sjukhuset samt på länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. 

95 procent av inläggningarna på avdelningen är av akutkaraktär och kliniken har en egen jourlinje på akutmottagningen fram till kl 22.00 alla dagar i veckan. Övrig tid tar medicinklinikens jourläkare hand om infektionspatienterna, då finns en infektionsläkare med beredskap i hemmet. Per år hanterar vi runt 1 500 inläggningar och medelvårdtiden ligger på 6-7 dagar. 

Öppenvård

Vid vår infektionsmottagning tar vi emot bokade remisspatienter samt återbesök. Vanliga sjukdomar som behandlas är HIV, Hepatit B och C samt tuberkulos. Vi har även gemensamma mottagningar med verksamhetsområde medicin (fotmottagningen för diabetespatienter), med ortopediskakliniken (protesinfektionsmottagningen, postoperativa infektioner) samt tillsammans med verksamhetsmoråde kärl- thorax (mottagning för patienter med postoperativa infektioner).

På mottagningen finns ett mindre parasitologiskt laboratorium där vi genomför analyser för kliniken men även för övriga sjukvårdsinrättningar i länet. 

Ytterligare delar i vår verksamhet är en vaccinationsmottagning som vi driver i samarbete med Capio Läkargruppen i Capios lokaler i Örebro samt en sprututbytesmottagning som drivs i samarbete med beroendecentrum. 

Samarbete

Vi jobbar vi tillsammans över yrkesgränserna med ett gemensamt intresse i att utveckla infektionssjukvården. Verksamhetsområdet kännetecknas av en vilja till kreativ utveckling av vården för patienter med infektionssjukdomar.

Utbildning och utveckling

För oss är det viktigt med utveckling, både för verksamheten och för våra medarbetare. Som läkare hos oss finns goda möjligheter till forsning. Vi har ett välutvecklat samarbete med Örebro universitet och deltar i utbildningen av läkarstudenter.       

Verksamhetsområde infektion är en universitetssjukvårdsenhet och har ett nära samarbete med Örebro universitet. Forskningsansvarig på kliniken är överläkare Sara Cajander

Inom verksamhetsområdet har vi en bred akademisk kompetens och god infrastruktur för forskning vilket ger dig som bedriver egen forskning eller är intresserad av att påbörja doktorandstudier goda möjligheter till det.  

I vår forskningsdatabas samlar vi information om genomförd och pågående forskning. Länk till verksamhetsområde infektions forskningsbokslut 2021.

Hos oss får du: 

  • Arbeta i en verksamhet med korta beslutsvägar och möjlighet till personlig utveckling.
  • Möjlighet till doktorandstudier eller bedriva egen forskning. 
  • Fortlöpande intern och extern vidareutbildning.
  • Möjlighet att tillsammans med driven personal och lyhörd ledning utveckla verksamheten. 

Bästa universitetssjukhus

Universitetssjukhuset Örebro har vunnit tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus två år i rad.

I den prestigefulla kategorin Medicinsk kvalitet tog USÖ hem utmärkelsen tre år i rad: 2017, 2018 och 2019.

Utmärkelsen bästa sjukhus

Frågor om tjänsten

Anna Hedin

Läkarchef

Facklig företrädare

Pernilla Kihlberg

Specialistläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 maj 2022