Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Plastikkirurgsektionen, USÖ

Plastikkirurgiska sektionen ingår i Verksamhetsområde huvud- hals- och plastikkirurgi. Inom sektionen bedrivs högspecialiserad och specialiserad kirurgi och vård med ett fokus på utveckling, forskning och utbildning. Sektionen ingår i det centrum för huvud- och halsonkologi som finns vid universitetssjukhuset i Örebro.

operation huvud- och halsonkologi

Verksamheten är en av totalt sju plastikkirurgiska enheter i Sverige. Vi har hela kroppen som fokusområde och jobbar med att rekonstruera defekter och deformiteter i kroppens mjukdelar, skelett och underliggande stödjevävnader. Det kan vara medfödda missbildningar, trauma, olika sjukliga tillstånd - speciellt tumörförändringar, tidigare operativa ingrepp, cirkulationsbetingade tillstånd, kroniska infektioner och sårbildningar. Allt från mindre excisioner i lokalbedövning till heldagsoperationer där flera operationsteam arbetar parallellt när defekter rekonstrueras med vävnad från andra delar av kroppen.

Operationsmetoder

Vi tillämpar ett brett spektrum av traditionella operationsmetoder samt moderna och avancerade mikrokirurgiska tekniker för särskilt komplicerade rekonstruktioner.

Hudkirurgiskt centrum

Stora delar av den hudkirurgiska verksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro samlas under hudkirurgiskt centrum (HKC). Den är formellt en del av plastikkirurgisa sektionen, men vid HKC arbetar även personal från hudkliniken, öron-, näs- och halssektionen och Verksamhetsområde kirurgi.

Centrum för huvud- halsonkologi

Vi har ett nära samarbete med främst med öron- näs- och halskliniken, vår käkkirurgiska verksamhet och onkologiska kliniken. Tillsammans med dessa verksamheter ingår vi i centrum för huvud- halsonkologi.

Chef för verksamhetsområde huvud- hals- och plastikkirurgi

Payam Ceghafi

Remisser

Är du privat vårdgivare eller vårdgivare från en annan region skickas remiss per post till:

Plastikkirurgiska sektionen
VO Huvud, hals - och plastikkirurgi
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Forskning och utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med bland annat Örebro Universitet.

Forskningsprojekt vid Verksamhetsområde huvud-, hals- och plastikkirurgi

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022