Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hudsektionen

Hudsektionen hör till Verksamhetsområde hud och reumatologi och har cirka 40 medarbetare, varav cirka 14 läkare. Vi har en bred verksamhet inom specialiteten och vi finns på Universitetssjukhuset i Örebro.

undersökning hud, patientmöte

Den dominerande verksamheten vid hudsektionen är öppenvårdsmottagning. Vi utreder och behandlar hudsjukdomar och könssjukdomar där specialistbedömning krävs.

På Hudmottagningen har vi ca 12 000 läkarbesök per år, inklusive polikliniska operationer, och på STI-mottagningen ca 3 500 besök. STI-mottagningen har erfarenhet av hela spektret av STI-sjukdomar och ett omfattande smittspårningsarbete utförs.

Vi har en högspecialiserad yrkesdermatologisk verksamhet med tillgång till kurator och kan erbjuda en individanpassad utredning och testläggning för fördjupad utredning av kontaktallergi och yrkesdermatologiska fall.

 

Vi fungerar som ett stöd till primärvården vid komplicerade bensårpatienter där man vill ha en specialistbedömning och råd om fortsatt utredning, val av sårvårdsmaterial, etc.

Hos oss görs en bedömning av en läkare som sedan i samarbete med behandlande sköterska lägger upp en behandlingsplan.

Våra sårsköterskor har också en rådgivande funktion i telefon för distriktssköterskor, undersköterskor och sjuksköterskor i primärvården och i kommunen.

 

Verksamhetschef Hudkliniken

Helena Pellrud

Utbildningsansvariga för läkarstudenter

Wasim Jamil

specialistläkare

Sara Duberg Oikonomakis

specialläkare

Utbildningsansvarig MVA-studenter

Anett Larsson

Medicinsk vårdadministratör

Kontaktperson för AT/ST-studenter

Christian Steczkó Nilsson

Hudmottagningen USÖ (regionorebrolan.se)

STI-mottagningen USÖ (regionorebrolan.se)

Arbets- och miljömedicin USÖ (regionorebrolan.se)

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 april 2022

Läs mer om Hud och reumatologi, verksamhetsområde