Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

VOC

Flyktiga organiska föreningar (VOC) inom kokpunktsintervallet 50-300°C povtas med pumpad eller diffusionsprovtagning på adsorbentrör.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020