Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Svavelväte

Svavelväte kan provtas med pumpad provtagning på adsorbentrör med förfilter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020