Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Skärvätska

Skärvätska kan provtas med pumpad provtagning på filter.

Metoden för skärvätska fungerar både för mineraloljebaserade slip- och skärvätskor (oljedimma) och syntetiska slip- och skärvärskor. De syntetiska slip- och skärvätskorna saknar petroleumbas och späds ofta med vatten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020