Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Natriumhydroxid och kaliumhydroxid

Natriumhydroxid och kaliumhydroxid provtas med pumpad provtagning på filter med provtagare som provtar den inhalerbara fraktionen av dammet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020