Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Metaller

Metaller i luft provtas med pumpad provtagning på filter. Gränsvärdena för metaller i luft bygger på provtagning av olika storleksfraktioner av dammet.

Vissa metaller har gränsvärden för flera storleksfraktioner. Metaller som inte har ett enskilt gränsvärde räknas till oorganiskt inhalerbart damm.

Metallanalyser

Ring för rådgivning.

Ring för rådgivning.

Ring för rådgivning.

Ring för rådgivning.

Ring för rådgivning

Ring för rådgivning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2021