Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kvarts och kristobalit

Provtagning av kvarts och kristobalit sker med pumpad provtagning på filter med föravskiljare för att provta den respirabla fraktionen av dammet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020