Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sexvärt krom (Cr6+) provtas med pumpad provtagning på PVC-filter. Samtidig bestämning av andra metaller på samma filter är inte möjlig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020