Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fluorider

Fluorider provtas med pumpad provtagning på filter.

Fluorider och fluorvätesyra provtas med pumpad provtagning med inhalerbar provtagare (CIS). Provtagaren är monterad med ett partikelfilter och ett impregnerat filter för gasfas.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2021