Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Etanolaminer

Etanolamin, dietanolamin, metyldietanolamin, trietanolamin och 2-dietylaminoetanol provtas med pumpad provtagning på syraimpregnerat filter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020