Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Estrar

Estrar som till exempel butylacetat och etylacetat, kan provtas med pumpad provtagning på adsorbentrör eller med diffusionsprovtagning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 februari 2021