Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Epiklorhydrin

Epiklohydrin kan provtas med pumpad provtagning på kolrör eller med diffusionsprovtagning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020