Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aromater

Aromater som xylen och styren kan provtas med pumpad provtagning på adsorbentrör eller med diffusionsprovtagning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 februari 2021