Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aldehyder

Aldehyder kan provtas med pumpad provtagning eller i vissa fall med diffusionsprovtagning. Aldehyderna acetaldehyd, akrolein, bensaldehyd, butanal, 2-butanon, crotonaldehyd, formaldehyd, hexanal, pentanal, propanal, m-tolualdehyd och går att provta med diffusionsprovtagare.

Tänk på att när källan för potentiell formaldehydexponering är formalin bör pumpad provtagning användas.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020