Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Instruktioner för luftprover

I provtagningsinstruktionen finns uppgifter om provtagningsmaterial, flöden och provtagningstider, gränsvärden, svarsgränser, förvaring samt transport av provet. Läs igenom instruktionen i god tid innan provtagning och kontakta oss om du har frågor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 november 2020