Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Instruktioner för biologiska prover

Det provtagningsmaterial du behöver för biologiska prover kan du beställa från oss. För att vara säker på att få ditt provtagningsmaterial i tid behöver du beställa med minst en veckas framförhållning.

Märk rör eller kärl med provtagningsdatum samt patientens namn och personnummer. Förvara proven i kylskåp om de inte kan skickas omedelbart.

Ta alltid provet under så rena förhållanden som möjligt för att undvika förorening av provet. Ett rör räcker för samtidig analys av Pb, Co och Cd.

Bly i blod (B-Pb)

Heparinrör för spårelement ska användas (mörkblå propp) eller motsvarande.  Röret ska efter provtagning vändas minst 20 gånger för att förhindra koagulation.

Kadmium i blod (B-Cd)

Provtas på samma sätt som bly i blod. Uppgift om patientens rökvanor, antal cigaretter per dag eller mängd piptobak per vecka, ska anges på beställningsblanketten.

Kobolt i blod (B-Co)

Provtas på samma sätt som bly i blod.

Fluorid i urin (U-F)

Beställ särskillda rör med EDTA-tillsats från oss. Urinprovet ska tas i slutet av en arbetsdag och tidigast 2 timmar efter föregående urinering.

Metaller i urin (U-Pb, U-Co, U-Cd, U-Ni)

Provet tas i en syradiskad plastburk. Tag prov efter arbetet i slutet av arbetsveckan. Iakttag god hygien för att undvika kontamination av provet.

Kontakta laboratoriet

Telefon: 019-602 35 87
Telefontid: måndag-fredag 9-15
Lunchstängt 11.30-12.30

E-post: ammlab@regionorebrolan.se

Övriga frågor

Filip Bjurlid

Laboratoriechef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 november 2020