Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Luftprover

Analyslaboratoriets prislista för rutinanalyser av luftprover.

Kontakta oss gärna om du har önskemål eller förfrågningar om analyser som inte finns i denna lista.

Formaldehyd

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: Formaldehyd
 • Analysteknik: HPLC/UV
 • Analyskostnad: 900 kr/prov exklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

 • Diffusionsprovtagare: 250 kr/st
 • SepPak provtagare: 150 kr/st
 • Ej retur/skadat clips: 25 kr/st
 • Ej retur/skadad hållare: 100 kr/st

Aldehyder - diffusionsprovtagning

 • Omfattning: Acetaldehyd, aceton, akrolein, bensaldehyd, butanal/2-butanon, crotonaldehyd, formaldehyd, hexanal, pentanal, propanal, m-tolualdehyd
 • Analysteknik: UHPLC-UV/MS
 • Analyskostnad: 1520 kr/prov exlusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

 • Diffusionsprovtagare: 250 kr/st
 • Ej retur/skadat clips:25 kr/st
 • Ej retur/skadad hållare:100 kr/st

Aldehyder - pumpad provtagning

 • Omfattning: Acetaldehyd, aceton, akrolein, bensaldehyd, butanal/2-butanon, crotonaldehyd, dekanal, formaldehyd, heptanal, hexanal, metakrolein, nonanal, oktanal, pentanal, propanal, m-tolualdehyd
 • Analysteknik: UHPLC-UV/MS
 • Analyskostnad: 1 810 kr/prov exklusive provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial:

 • SepPak provtagare 150 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktioner för aldehydprovtagning

Omfattning: Brom (gas) 
Analysteknik: Jonkromatografi
Analyskostnad: 1 000 kr/prov

Provtagningsmaterial: SKC225-9006. Lagerförs inte av oss utan måste beställas av leverantör, leveranstid cirka 2 veckor.

Analysen utförs en gång per månad.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för brom

 • Omfattning: Metyl-2-cyanoakrylat och Etyl-2-cyanoakrylat
 • Analysteknik: HPLC/UV

Analyskostnad:

 • Prov 1, 1 ämne: 2 100 kr/prov
 • Prov 1, 2 ämnen: 2 300 kr/prov
 • Från prov 2: 500 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Adsorbentrör: 80 kr/st

Analysen utförs en gång per månad.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för metyl-2-cyanoakrylat och etyl-2-cyanoakrylat

Damm, inhalerbart organiskt/oorganiskt

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: Inhalerbart damm
 • Analysteknik: Gravimetri
 • Analyskostnad: 400 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Retur av oanvänt filter i provtagare/kassett: 60 kr/st
 • Ej returnerat filter i kassett: 110  kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 800-1600 kr/st

Damm, respirabelt, totaldamm

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: Dammvikt
 • Analysteknik: Gravimetri
 • Analyskostnad: 400 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Oanvänt filter i kassett: 110 kr/st

Bestämning av andel organiskt/oorganiskt damm

 • Specialanalys efter överenskommelse med laboratoriet
 • Omfattning: Dammvikt, andel organiskt respektive oorganiskt damm
 • Analysteknik: Gravimetri, inaskning
 • Analyskostnad: 650 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Oanvänt filter i kassett: 110 kr/st

Instruktioner, relaterade analyser på dammfilter och kontakt

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker (ej i tjänst för närvarande)

Ida Jansson

Leg. biomedicinsk analytiker (föräldraledig)

 • Omfattning: Monoetanolamin, dietanolamin, metyldietanolamin, trietanolamin, 2-dietylaminoetanol
 • Analysteknik: LC-MS/MS
 • Analyskostnad: 1 350 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Syraimpregnerat filter
 • Returnerat oanvänt filter i kassett: 110 kr/st
 • Ej returnerat filter i kassett: 170 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för etanolaminer

 • Omfattning: Fluorid inklusive fluorväte
 • Analysteknik: Jonselektiv elektrod
 • Analyskostnad: 750 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Oanvänt filter i kassett: 200 kr/st

Analysen utförs en gång per månad. Provet skall vara laboratoriet tillhanda sista vardagen i månaden.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för fluorider

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker (ej i tjänst för närvarande)

 • Omfattning: Dibutylftalat, Di-(2-etylhexyl)ftalat, bensylbutylftalat, Di-n-oktylftalat
 • Analysteknik: HPLC/UV
 • Analyskostnad: 1600 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerad oanvänd provtagare: 100 kr/st 
  Ej returnerad provtagare: 170 kr/st

Analysen utförs en gång per månad.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för ftalater

 • Omfattning: Isocyansyra, metylisocyanat, etylisocyanat, fenylisocyanat, toluendiisocyanat, hexa-metylendiisocyanat, 4,4-metylendifenyl-diisocyanat, isoforondiisocyanat
 • Analysteknik: HPLC-MS/MS
 • Analyskostnad: 2 100 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerad provtagare som ej går att återanvända: 500 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 500 kr/st
 • Ej returnerad tvårörshållare: 2 300 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för isocyanater

 • Omfattning: Kalciumhydroxid som kalcium
 • Analysteknik: ICP/MS
 • Analyskostnad: 950 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Retur av oanvänt filter i provtagare/kassett: 160 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för respirabelt damm

 • Omfattning: Kalciumoxid som kalcium
 • Analysteknik: ICP/MS
 • Analyskostnad: 950 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Retur av oanvänt filter i provtagare/kassett: 160 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för respirabelt damm

 • Omfattning: Kaliumhydroxid som kalium
 • Analysteknik: ICP/MS
 • Analyskostnad: 950 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Retur av oanvänt filter i provtagare/kassett: 110 kr/st
  Ej returnerat filter i kassett: 160 kr/st
  Ej returnerad IOM-provtagare: 1 200 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för kaliumhydroxid

 • Omfattning: Klor (gas)
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 1 000 kr/prov

Provtagningsmaterial: SKC225-9006. Lagerförs inte av oss utan måste beställas av leverantör, leveranstid cirka 2 veckor.

Analysen utförs en gång per månad.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för klor

 • Omfattning: Kvarts, kristobalit, dammvikt
 • Analysteknik: Röntgendiffraktometri (kvarts, kristobalit), Gravimetri (dammvikt)
 • Analyskostnad: 1 510 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Oanvänt filter i kassett: 110 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för kvarts och kristobalit

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker (ej i tjänst för närvarande)

 • Omfattning: Sexvärt krom
 • Analysteknik: IC
 • Analyskostnad: 1 200 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Oanvänt filter i kassett: 110 kr/st

Analysen utförs en gång/månad.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för krom (VI)

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: Kvarts, dammvikt
 • Analysteknik: Röntgendiffraktometri (kvarts), Gravimetri (dammvikt)
 • Analyskostnad: 1 000 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Oanvänt filter i kassett: 110 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för kvarts

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker (ej i tjänst för närvarande)

Ida Jansson

Leg. biomedicinsk analytiker (föräldraledig)

 • Omfattning: Kvävedioxid
 • Analysteknik: Spektrofotometri
 • Analyskostnad: 1 200 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Diffusionsprovtagare: 300 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för kvävedioxid

 • Omfattning: Lustgas
 • Analysteknik: ATD/GC/MS

Analyskostnad:

 • 1 480 kr/prov (korttidsprovtagning)
 • 2 220 kr/prov (heldagsprovtagning 6-8 timmar)

Provtagningsmaterial:

 • Ej returnerat ATD-rör: 1 000 kr/st
 • Ej returnerad diffusionshatt: 370 kr/st
 • Ej returnerad hållare: 25 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för lustgas

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: Bestämning av kolväten. 
 • Ämnen som omfattas av ackrediteringen är etanol, aceton, isopropanol, metyletylketon, etylacetat, 1-metoxi-2-propanol, heptan, toluen, butylacetat, 1-metoxi-2-propylacetat, xylen, styren, 1,2,4-trimetylbensen.
 • Se provtagningstabell för ackrediterade kolväten samt övriga kolväten i luft här nedanför.

Kontakta laboratoriet för uppgift om vilka kolväten som går att provta/analysera på samma prov.

 • Analysteknik: GC/FID

Analyskostnad:

 • 1:a ämnet/provtagare: 950 kr/st
 • Ytterligare ämnen på samma provtagare: 150 kr/st

Provtagningsmaterial:

 • Kolrör 100/50 mg, pumpad provtagning: 50 kr/st
 • Kolrör 400/200 mg, pumpad provtagning: 100 kr/st
 • Anasorb 400/200 mg, pumpad provtagning: 120 kr/st
 • Övriga adsorbentrör (XAD/Anasorb, Silica): 80/60 kr/st
 • Diffusionsprovtagare 3M 3520: 400 kr/st

Instruktioner och kontakt

 • Omfattning: Totalmängd kromatograferbara kolväten, ekvivalent enligt överenskommelse
 • Analysteknik: GC/FID
 • Analyskostnad: 950 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Kolrör 100/50 mg, pumpad provtagning: 50 kr/st
 • Kolrör 400/200 mg, pumpad provtagning: 100 kr/st
 • Anasorb 400/200 mg, pumpad provtagning: 120 kr/st
 • Övriga adsorbentrör (XAD/Anasorb, Silica): 80/60 kr/st

Instruktioner och kontakt

Ackrediterad analys. Med undantag för ämnen markerade med *.

 • Omfattning: Al, As, Ba, Be, Ca*, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl*, V, Zn
 • Analysteknik: ICP/MS
 • Analyskostnad inklusive vägning, paketpris: 1 090 kr/prov
 • Tilläggsmetall efter överenskommelse, pris per extra metall: 250 kr/prov
 • Särskild uppslutning (t ex hårdmetall, svetsrök): 150 kr/prov

Enskilda metaller

 • Omfattning: Al, As, B*, Ba, Be, Ca*, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li*, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl*, V, W*, Zn
 • Analysteknik: ICP/MS

Analyskostnad:

 • Enstaka metaller inkl vägn, pris per metall: 700 kr/prov
 • Särskild uppslutning (t ex hårdmetall, svetsrök): 150 kr/prov
 • Materialprov, provupparbetning: 500 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerat oanvänt filter i kassett: 110 kr/st
 • Ej returnerat filter i kassett: 110 kr/st
 • Returnerat oanvänt filter i IOM-provtagare: 60 kr/st
 • Ej returnerad IOM-provtagare: 1 200 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktioner för metaller

 • Omfattning: Natriumhydroxid som natrium
 • Analysteknik: ICP/MS
 • Analyskostnad: 950 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Retur av oanvänt filter i provtagare/kassett: 110 kr/st
 • Ej returnerat filter i kassett: 160 kr/st
  Ej returnerad IOM-provtagare: 1 200 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsintruktion för natriumhydroxid

Bernt Bergström

Laboratorieingenjör

 • Omfattning: Nikotin
 • Analysteknik: GC/NPD

Analyskostnad:

 • Färre än 10 prov 5000 kr i startavgift och 1 000 kr/prov
 • 10 prov eller fler 1000 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Retur av oanvänd provtagare: 110 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 300 kr/st
 • Ej returnerat upphängningsclips: 30 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för nikotin

 • Omfattning: Vikt petrouleumeterlöslig fraktion av provtagen aerosol
 • Analysteknik: Extraktion och gravimetri
 • Analyskostnad: 800 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerat oanvänt filter i kassett: 160 kr/st
 • Ej returnerat filter i kassett: 220 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för oljedimma

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker (ej i tjänst för närvarande)

Paket 1

 • Omfattning: salpetersyra, saltsyra, vätebromid
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 1 200 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerad oanvänd provtagare: 110 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 1 600 kr/st

Analysen utförs en gång per månad.

Paket 2

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: fosforsyra, svavelsyra (inhalerbart)
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 1 200 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerad oanvänd provtagare: 110 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 1 600 kr/st

Analysen utförs en gång per månad.

Paket 3

 • Omfattning: fluorvätesyra och partikulära fluorider
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 1 200 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerad oanvänd provtagare: 110 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 1 600 kr/st

Analysen utförs en gång per månad.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för oorganiska syror

 • Omfattning: Myrsyra och/eller ättiksyra
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 800 kr/ämne och prov

Provtagningsmaterial:

 • Adsorbentrör: 70 kr/st

Analysen utförs en gång/månad.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för organiska syror

Ackrediterad analys.

 • Omfattning: Dammvikt, vikt extraherbar fraktion skärvätska
 • Analysteknik: Extraktion och gravimetri
 • Analyskostnad: 950 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerat oanvänt filter i kassett: 110 kr/st
 • Ej returnerat filter i kassett: 320 kr/st

Kostnaden för retur av 3 blankfilter tillkommer om alla filter returneras oanvända.

Skickas som företagspaket, kostnad 350 kr inklusive returfraktsedel.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för skärvätska

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker (ej i tjänst för närvarande)

 • Omfattning: Svaveldioxid
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 900 kr/prov

Provtagningsmaterial: SKC225-9005. Lagerförs inte av oss utan måste beställas av leverantör, leveranstid cirka 2 veckor. 

Analysen utförs en gång/månad.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för svaveldioxid

 • Omfattning: Svavelsyra
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: se oorganiska syror

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för oorganiska syror

 • Omfattning: Svavelväte
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 900 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Provtagare: 200 kr/st
 • Returnerad oanvänd provtagare: 200 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 250 kr/st

Analysen utförs en gång/månad.

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för svavelväte

 • Omfattning: Trikloramin
 • Analysteknik: Jonkromatografi
 • Analyskostnad: 1 200 kr/prov

Provtagningsmaterial:

 • Returnerad oanvänd provtagare: 200 kr/st
 • Ej returnerad provtagare: 400 kr/st

Analysen utförs en gång/månad

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för trikloramin

VOC-1

 • Omfattning: Identifiering och mängdbestämning (toluenekvivalenter) av de 5 högsta föreningarna i provet och TVOC, 2-etylhexanol i prov från icke industriell miljö
 • Analysteknik: ATD/GC/MS
 • Analyskostnad: 2 500 kr/provplats

Provtagningsmaterial:

 • Ej returnerat ATD-rör: 1 000 kr/st
 • Ej returnerad diffusionshatt: 370 kr/st
 • Ej returnerad hållare: 100 kr/st

VOC-2

 • Omfattning: Identifiering och mängdbestämning (toluenekvivalenter) av de 10 högsta föreningarna i provet och TVOC, 2-etylhexanol i prov från icke industriell miljö
 • Analysteknik: ATD/GC/MS
 • Analyskostnad: 3 600 kr/provplats

Provtagningsmaterial:

 • Ej returnerat ATD-rör: 1 000 kr/st
 • Ej returnerad diffusionshatt: 370 kr/st
 • Ej returnerad hållare: 100 kr/st

VOC - utökad analys

 • Omfattning: Utökad identifiering utöver VOC-1 eller VOC-2 efter överenskommelse
 • Analysteknik: ATD/GC/MS
 • Analyskostnad: 2000 kr/provplats utöver pris för VOC-1 eller VOC-2

Provtagningsmaterial:

 • Ej returnerat ATD-rör: 1 000 kr/st
 • Ej returnerad diffusionshatt: 370 kr/st
 • Ej returnerad hållare: 100 kr/st

Instruktioner och kontakt

Provtagningsinstruktion för VOC

Helena Arvidsson

Leg. biomedicinsk analytiker

Övriga frågor

Filip Bjurlid

Laboratoriechef

Ackrediterade analyser

Ackrediterad av Swedac. Många av våra analyser är ackrediterade enligt Swedacs standard ISO/IEC 17025. Se respektive analys för ackrediteringsmärkning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 februari 2021