Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Biologiska prover

Analyslaboratoriets prislista för rutinanalyser av biologiska prov.

Kontakta oss gärna om du har önskemål eller förfrågningar om analyser som inte finns i denna lista.

Analysen utförs en gång per månad. Provet ska vara laboratoriet tillhanda sista vardagen i månaden.

Omfattning

Fluorid och specifik vikt.

Analysteknik

Jonselektiv elektrod (fluorid).

Refraktometri (specifik vikt).

Kostnad

500 kr/prov.

Kontakt för frågor kring provtagning och analys

Lina Jonhed

Leg. biomedicinsk analytiker (ej i tjänst för närvarande)

Ackrediterad analys.

Omfattning

Fritt val bland elementen Cd, Co och Pb, andra element efter överenskommelse.

Analysteknik

ICP/MS.

Kostnad

Paketpris 650 kr.

Enstaka element

Bly, kadmium eller kobolt i blod 400 kr/element.

Kontakt för frågor kring provtagning och analys

Omfattning

Fritt val bland elementen: V, Cr, Mn, Co, Ni, As-tot, Cd, Sb, Tl, Pb, andra element efter överenskommelse

Analysteknik

ICP/MS

Kostnad

  • Enstaka element: 400 kr/element
  • Två element: 650 kr
  • Paketpris: 700 kr för Cr, Mn, Co, Ni, Cd och Pb
  • Tilläggselement utöver paket: 250 kr per element

Kontakt för frågor kring provtagning och analys

Kontakta laboratoriet

Telefon: 019-602 35 87
Telefontid: måndag-fredag 9-15
Lunchstängt 11.30-12.30

E-post: ammlab@regionorebrolan.se

Övriga frågor

Filip Bjurlid

Laboratoriechef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 november 2020