Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Du beställer önskad analys på dina prover genom att använda våra analysbeställningsblanketter.

Analyslaboratoriets prislista är uppdelad i tre delar:

  • Biologiska prov - för analyser av blod- och urinprov som till exempel bly i blod och fluorid i urin.
  • Luftprov - för analyser av media för luftprovtagning som till exempel damm och multielementanalys på filter, lösningsmedel på adsorbent eller formaldehyd på diffusionsprovtagare.
  • Material- och vattenprov - för analyser av materialprov eller vattenprov som till exempel bly i färg eller kvarts i materialprov.

Prislista 2021

Prislistan uppdateras till 2021 års version under våren. 2020 års prislista gäller tills vidare.