Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Efter flera omgångar tar vi nu omtag och bygger från grunden och söker specialister som delar vår vision och vill vara med och bygga upp något hållbart.

Förutom forskningsmöjligheter finns även stora möjligheter till fördjupning inom olika områden utifrån intresse och erfarenhet.

Vi har patienter som söker med alla sökorsaker och en barnakut som är en del av akutkliniken.

Att arbeta som specialist hos oss innebär ett stort ansvar för vidareutbildning av ST-läkare och möjlighet att påverka framtidens akutsjukvård. Vi har ett ST-program med en fastslagen utbildningsplan och följer LUCEMS utbildning när det gäller internutbildning. Tentamen av SWESEMS deltentamen uppmuntras.

Idag är vi tre specialister och två ST-läkare på mottagningen.

Läkare på akutmottagningen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2021