Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

En god arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning är viktiga faktorer och just nu testar vi ett arbetssätt där du som sjuksköterska (dag) kan välja att arbeta 85 procent med bibehållen heltidslön och tjänstgöring varannan helg. 

Kompetensutveckling och vidareutbildning sker kontinuerligt. Efter inskolning och utbildning på arbetsplatsen har vi en kompetenstrappa som tar vid. Kompetenstrappan är indelad i flera olika nivåer för att du ska kunna utvecklas i ditt arbete som sjuksköterska. Vi är måna om att du ska få en bra start i ditt arbete hos oss och därför genomför vi inskolningen stegvis, det vill säga du skolas inte in på hela akuten på en gång utan vi gör det stegvis.

På kliniken har vi två kvalitetssjuksköterskor som bland annat jobbar med planering och utveckling av vidareutbildningar.  

Vi har en nära koppling till sjuksköterskeutbildningen på Örebro universitet och har en aktiv utbildningsverksamhet (VFU) på kliniken. 

Forskning är en viktig del i möjligheten att utveckla vår verksamhet på lite längre sikt. Kliniken är en universitetssjukvårdsenhet vilket ger goda möjligheter till att delta i forskningsprojekt, bedriva egna forskningsstudier eller påbörja doktorandstudier.

Arbetslag på akutmottagningen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2021