Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rehabilitering efter trauma

All rehabilitering utförs av ett multiprofessionellt team där patienten och eventuella närstående självklart är centrala. Syftet med rehabiliteringen är att hjälpa patienten att återgå till en meningsfull tillvaro.
Rehabilitering

På Neuro- och rehabmedicinska kliniken bedrivs rehabilitering för patienter i arbetsför ålder som ådragit sig skador i nervsystemet, företrädesvis skador på hjärna och ryggmärg. När den medicinska vården tillåter görs en rehabiliteringsmedicinsk bedömning och utifrån den planeras för individanpassad rehabilitering som kan ske på vårdavdelning, i dagvård eller som långtidsuppföljning, allt utifrån behov.

Vi ser personen som en helhet och all rehabilitering utförs därför av ett multiprofessionellt team där patienten och ev. närstående självklart är centrala. Syftet med rehabiliteringen är att eliminera, minska eller kompensera för skaderelaterade funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar och hjälpa patienten att återgå till en meningsfull tillvaro.

Remittera till rehabiliteringsmedicinska kliniken USÖ

Adress

Universitetssjukhuset Örebro

Rehabiliteringsmedicinska kliniken 

701 85 Örebro

Rehabmedicinska kliniken USÖ

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juli 2021