Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Traumacentrum USÖ

Vår traumabakjour når du dygnet runt alla årets dagar.

Traumacentrum USÖ

Vår traumabakjour når du dygnet runt alla årets dagar.

Möt vårt traumateam

Tal Hörer

Tal Hörer, MD, PhD är överläkare i kirurgi och docent. Tal är JEVTM editor-in-chief, Chair EVTM symposium och var EVTM society president 2018-2019.

Shahin Mohseni

Shahin Mohseni, MD, PhD är överläkare i kirurgi och docent. Shahin är Vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för akutkirurgi och traumatololgi, SFAT, Chair Visceral Trauma section och European Society of Trauma & Emergency Surgery.

Rickard Lindgren

Rickard Lindgren är MD, PhD och överläkare i kirurgi. Rickard är traumagruppens ordförande Region Örebro län och ATLS regional chef Stockholm Närke..

Erik Stenberg

Erik Stenberg, MD, PhD. Han är överläkare i kirurgi och specialist i kärlkirurgi. Erik har ett uppdrag som ATLS-instruktör.

Niklas Magnusson

Niklas Magnusson, MD, PhD och överläkare i kirurgi.

Mattias Egberth

Mattias Egberth, MD är överläkare i kirurgi, Han har erfarenhet av mångårigt traumaarbete i Sydafrika. Han är en av Universitetssjukhusets ATLS-instruktörer.

Våra traumaverksamheter

image alt text
Traumaverksamheter

Akut- och traumakirurgi

På kirurgiska klinikens akut- och traumasektion bedrivs basal och högspecialiserad vård inom trauma och akutkirurgi.

image alt text
Traumaverksamheter

Akut- och traumaanestesi

AnIVA servar alla opererande kliniker med anestesi, postoperativ vård samt intensivvård dygnets alla timmar i samband med trauma .

image alt text
Traumaverksamheter

Thorax och kärlkirurgi

Vid kärl- thoraxkliniken finns jour dygnet runt för trauma. Där finns också möjlighet till ECMO-behandling. Kärlteamet är drivande med EVTM

image alt text
Traumaverksamheter

Ortopedi

Ortopediska klinikens ryggsektion bedriver avancerad ryggkirurgi med inriktning på trauma. Ryggkirurgerna har jour dygnet runt.

Neurokirurgi

image alt text
Traumaverksamheter

Akutmottagning

Till akutmottagningen kommer alla traumapatienter med antingen ambulans eller helikopter. Sjukhusets traumateam emot patienten vid akuten.

image alt text
Traumaverksamheter

Rehabilitering efter trauma

Neuro- och rehabmedicinska kliniken bedömer och planerar för individanpassad rehabilitering på sjukhus, i dagvård eller långtidsuppföljning.