Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

ST enligt SOSFS 2015:8

Här hittar du mer information om ansökan om specialistkompetens och intyg från Socialstyrelsen.

Föreskrifter

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8)

Ansöka om specialistkompetens

De läkare som får svensk legitimation efter 1 maj 2015 ska ansöka om specialistbevis enligt SOSFS 2015:8.

De som har fått legitimation före den 1 maj 2015 kan ansöka om bevis om specialistkompetens enligt SOSFS 2015:8 eller enligt SOSFS 2008:17. Övergångsbestämmelser gör det möjligt att ansöka enligt SOSFS 2008:17 till och med april 2022. 

Använd blanketten från Socialstyrelsen för att ansöka:

Ansökan om bevis för specialistkompetens

Målbeskrivningar

Målbeskrivningarna består av tre delar:

  1. A-delmål som rör alla specialiteter
  2. B-delmål som rör de flesta specialiteterna
  3. C-delmål som är specialitetsspecifika

Fördelen med de specialitetsövergripande delmålen (A och B) är att det blir lättare att byta specialitet och det underlättar för arrangören för utbildningsaktiviteter för flera specialiteter.

Läkares ST är målstyrd samtidigt som Socialstyrelsen ger vissa ramar. Exempelvis anges att vissa utbildningsaktiviteter som ska genomföras men däremot inte vilken eller vilka delar av delmålet som ska uppfyllas av vilken aktivitet.

Varje enskild ST-läkare ska ha ett individuellt utbildningsprogram. För att ha möjlighet att göra detta är det viktigt att i början av sin ST delta i det så kallade startseminariet.

Målbeskrivningar 2015, Socialstyrelsen

Intyg att söka

Blanketter från Socialstyrelsen:

Intyg om uppnådd specialistkompetens

Intyg om auskultation

Intyg om klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om kurs

Intyg om kvalitets- och utvecklingsarbete

Intyg om självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

Intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredje land

Intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredje land avseende uppnådd specialistkompetens

 

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Per Salomonsson

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 februari 2021