Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

ST enligt SOSFS 2008:17

Här hittar du mer information om ansökan om specialistkompetens och intyg från Socialstyrelsen.

Föreskifter

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17)

Ansöka om bevis för specialisttjänstgöring

Om du har fått din legitimation före den 1 maj 2015 kan du ansöka om bevis om specialistkompetens enligt SOSFS 2015:8 eller enligt SOSFS 2008:17.

Övergångsbestämmelser gör det möjligt att ansöka enligt SOSFS 2008:17 till och med april 2022. 

Ansökan görs via denna blankett från Socialstyrelsen:

Ansökan om bevis för specialistkompetens

Målbeskrivningar

Läkares ST är målstyrd samtidigt som Socialstyrelsen ger vissa ramar. Till exempel anges att vissa utbildningsaktiviteter som ska genomföras, men däremot inte vilken eller vilka delar av delmålet som ska uppfyllas av vilken aktivitet.

Varje enskild ST-läkare ska ha ett individuellt utbildningsprogram. För att ha möjlighet att göra detta är det viktigt att i början av ST:n delta i det så kallade startseminariet.

Målbeskrivningar 2008, Socialstyrelsen

Intyg att söka

Blanketter från Socialstyrelsen:

Intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

Intyg om klinisk tjänstgöring

Intyg om auskultation

Intyg om kurs

Intyg om skriftligt individuellt arbete

Intyg om kvalitets- och utvecklingsarbete

 

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Per Salomonsson

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 februari 2021