Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

ST enligt HSLF-FS 2021:8

Information om den nya förordningen som träder i kraft 1 juli 2021.

Föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2021:8)

Målbeskrivningar

Målbeskrivningar består av fyra delar:

  • BT-delmål som rör baskompetenser
  • A-delmål som rör alla specialiteter
  • B-delmål som förr de flesta specialiteterna
  • C-delmål som är specialitetsspecifika

Målbeskrivningar 2021, Socialstyrelsen

Ansökan om specialistkompetens

De läkare som får svensk legitimation efter den nya förordningen trätt i kraft ska ansöka om specialistkompetens enligt den nya förordningen. Den nya förordningen är planerad att träda i kraft den 1 juli 2021.

Övergångsregler (SFS 2020:1098)

 

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Per Salomonsson

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 mars 2021