Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kompetensgrupp sår

Kompetensgruppens uppdrag är att med ett förvaltningsövergripande perspektiv utgöra ett stöd till verksamhetschefer så att bedömning, behandling och uppföljning av åtgärder inom kompetensområdet sårvårdsbehandling är kunskapsbaserade och patientsäkra.

I uppdraget ingår att:

  • Rekommendationer från nationella riktlinjer och andra systematiska kunskapsunderlag blir lokalt anpassade och är kända inom förvaltningen så att implementering i linjen underlättas
  • Initiera systematiska kunskapssammanställningar där underlag saknas via HTA-enheten CAMTÖ
  • Bidra med kunskapsöverföring till klinisk verksamhet, genom samverkan med Kliniskt Träningscentrum (KTC)
  • Samarbeta med övriga kompetensgrupper och liknade konstellationer där frågorna tangerar varandra
  • Vid behov utgöra resurs till referensgrupp vid upphandlingsprocesser
  • Patientdelaktighetsperspektiv beaktas
  • Utgöra kontakt mot samverkansorganisationen mellan landsting och kommunerna
  • Formulera aktivitetsmål utifrån Hälso- och sjukvårdens inriktningsmål och följa upp desamma

Ordförande

Pia Backteman, utbildningsledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Örebro Län

Medlemmar

Alexandru Grigorescu Fredriksson, leg. läkare, plastik- och kärlkirurgiska kliniken, USÖ, Örebro

Björn Strandell, distriktsläkare, medicinsk rådgivare Hälsovalsenheten, Region Örebro län

Carlos Martin de Los Santos Diaz, podiater, medicinmottagning 1, USÖ, Örebro

Gustaf  Jarl, ortopedingenjör, Ortopedteknik, Region Örebro län

Helena Pellrud, specialistläkare, Hud- och STD-kliniken, USÖ

Ingela Vilhelmsson, leg. sjuksköterska, Venöst centrum, Karlskoga lasarett

Inger Andersson, avdelningschef ortopedoperation/representant sårgruppen Karlskoga, ortopedkliniken / opererande onkologi

Josefina Löfstrand, leg. sjuksköterska, hudkliniken, USÖ

Katarina Olsson, MAR, Karlskoga kommun

Lena Blomgren, överläkare, MD PhD,  Venöst centrum, Karlskoga lasarett, Kärl-Thoraxkliniken, USÖ

Lena Forsgren, leg. sjuksköterska, KTC/Smärtenheten, Lindesbergs lasarett

Maria Berggren, distriktssköterska  Nora VC

Marjut Alfalk, MAS/MAR Hallsbergs kommun

Pernilla Larsson, MAS, Örebro kommun

Rebecca Borg, infektionsläkare, infektionskliniken, Region Örebro län

Tomas Vikerfors, infektionsläkare, USÖ, Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 november 2020