Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Smärtlindring och sedering - lustgassedering inom tandvård

Folktandvården Region Örebro län och Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro universitet erbjuder utbildning i lustgassedering om 7,5 högskolepoäng.

Om utbildningen

Under våren 2020 ger Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper en kurs i generell sedering med tonvikt på lustgassedering i tandvården. Kursen ges i samarbete med Region Örebro län, Centrum för specialisttandvård. Uppdragsgivare är Folktandvården Region Örebro län.

Syftet med utbildningen är att kursdeltagarna ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepinpreparat vid tandbehandling, samt tillämpa sederingsteknik som främjar låg yrkesmässig exponering av lustgas. Kursdeltagarna kommer även att kunna praktisera hjärt- och lungräddning på såväl vuxna som ungdomar och barn. Kursen vänder sig till tandläkare. 

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Andning och cirkulation.
  • Smärtfysiologi och patientpsykologi.
  • Generell anestesi
  • Preoperativ bedömning och smärtlindring - komplikationer.
  • Tandbehandling under lustgassedering.
  • Lustgasens farmakologi, indikationer och kontraindikationer.
  • Bensodiazepinernas användning vid tandvård.

Kursen inleds med en självstudieperiod och det teoretiska kursavsnittet avslutas med en tentamen. Därefter ska kursdeltagaren auskultera vid anestesiavdeling samt ha handledd klinisk tjnstgöring med tandbehandling under lustgassedering.

Utbildningsform

Föreläsningar, seminarier, självstudier, auskultation samt klinisk tjänstgöring

Aktuell kurslitteratur

Vårterminen 2020:

Bodelsson, Mikael (2011), senaste versionen
Anestesiologi
Lund: Studentlitteratur

Morris, Clark & Brunick, Ann (2003), senaste versionen
Handbook of nitrous oxide and oxygen sedation
St. Louis, Mo.: Mosby

Lundeberg S, Olsson G (2016), senaste versionen
Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar
Lund: Studentlitteratur

Övrig litteratur tillkommer och återfinns i kursplanen

Schemalagda föreläsningar

3 - 7 februari 2020

Avgift

13 000 kr exklusive moms (fika och lunch ingår i kursavgiften)

Datum och anmälan

Antalet platser är begränsat. Anmälningstiden har passerat.

Särskild behörighet: Tandläkarexamen

Utbildningen håll vid Centrum för Specialisttandvård, Klostergatan 26, Örebro.

image.png

Kontakter

Frågor om utbildningen

Annika Gustafsson

Kursansvarig, övertandläkare Pedodonti

Frågor om anmälan

Helena Lindberg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2021