Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ledarskapsutbildning för ST-tandläkare, SÖ3

Ledarskapsutbildningen ska bidra till ett väl fungerande ledarskap/medarbetarskap och ett coachande förhållningssätt.

Kursbeskrivning: Syftet med utbildningen är att ge ökad medvetenhet och insikt kring sig själv och andra utifrån olikheter. Att få en teoretisk plattform kring ledarskap olika sätt att vara, medvetenhet, vikten av syfte och kommunikation. Att leda utifrån ett coachande förhållningssätt och öva på olika slags samtal.

Kursens består av två obligatoriska schemalagda dagar med föreläsningar, reflektioner, övningar samt praktiskt arbete och en digital föreläsning.

Målgrupp: ST-tandläkare under utbildning.

Datum och tid:
torsdag 19/9 2024 kl 08.30-16.30 och torsdag 17/10 2024 kl 08.30-16.30

Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro.

Kursavgift: 8 000 kr (internt och externt).

Sista anmälningsdag: 5/9 2024.

Anmälan: Anmälan görs via utbildningsportalen PingPong. Örebro, City konferenscenter, Klostergatan 23 - Ledarskapsutbildning för ST-tandläkare SÖ 3.

Frågor: Om du har frågor om utbildningen, kontakta tillförordnad studierektor Malin Olsson Malm.
Om du har frågor om anmälan, kontakta utbildningsadministratör Marie Mattiasson.

Kontakter

Malin Olsson Malm

Tf studierektor

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 maj 2024