Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Workshop om handintensivt arbete

Vad har vi lärt oss om att utreda handintensivt arbete?

tor 21 apr - ons 20 apr 2022
08:30 - 14:00
Konferensrum Berguven, Universitetssjukhuset Örebro

Arbets- och miljömedicin i Örebro planerar att bygga upp ett ergonomnätverk med mål att ha två träffar per år. Nätverket riktar sig till ergonomer från vårt upptagningsområde vilket är regionerna Värmland, Västmanland, Södermanland och Örebro län.

Denna workshop är tänkt som en uppstart och har fokus på handintensivt arbete då vår upplevelse är att det fortfarande kommer många frågor kring detta. Vi ser att det finns en osäkerhet hur man ska bedöma olika yrken, vilka utredningsverktyg som ska användas och inte minst, hur resultaten ska tolkas.

Syftet med denna workshop är att vi som deltar delar med oss av våra erfarenheter. Vi från Arbets- och miljömedicin kommer att visa tekniska hjälpmedel som ni kommer ha möjlighet att hyra från oss.

Har du en problemställning du vill lyfta, ett spännande projekt du vill berätta om eller något annat är du varmt välkommen att höra av dig innan så planerar vi in det i schemat.

Program

8.30-9.00 Kaffe, mingel och registrering
9.00-10.30

Handintensivt arbete – Vad har vi lärt oss?
Gemensamma diskussioner kring erfarenheter.

10.30-11.45 Förevisning av Smarttröja som kan mäta arm- och ryggvinkel och av Ergohandmeter som mäter handledshastighet.

 

Plats

Konferensrum Berguven, Universitetssjukhuset Örebro.

Vid fortsatta restriktioner blir workshopen digital.

Avgift

300 kr

Målgrupp

Ergonomer inom företagshälsovård eller motsvarande i regionerna Värmland, Västmanland, Södermanland och Örebro län. 

Anmälan

Anmälningsformulär

Sista anmälningsdag den 15 april 2022.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Varmt välkommen!

Kontakter

Gunilla Käller

Avdelningschef

Praktiska frågor

Anneli Andersson

Medicinsk vårdadministratör