Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Webbinarium om säkert arbete med sexvärt krom

Välkommen till detta webbinarium där resultaten från SafeChrom-projektets första del presenteras.

ons 22 maj 2024
13:00 - 13:55

SafeChrom är ett nationellt samarbetsprojekt med syfte att kartlägga och bidra till att minimera exponering såväl som hälsorisker för sexvärt krom på svenska arbetsplatser. I projektet har mätningar gjorts på 15 olika arbetsplatser runt om i Sverige. Luftprovtagning samt biologisk provtagning har utförts på 116 arbetstagare som arbetade inom stålproduktion, svetsning och bearbetning av rostfritt stål, ytbehandling och kemisk industri.

Föreläsare

Malin Engfeldt, yrkeshygieniker, docent
Arbets- och miljömedicin Syd, Lund
Exponering för sexvärt krom bland svenska arbetstagare

Linda Schenk, senior forskare, docent
Karolinska Institutet, Stockholm
Riskuppfattning av exponering för sexvärt krom hos företag

Mer om webbinariet

Vid webbinariet kommer även representanter bestående av yrkeshygieniker, läkare och forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna samt de arbets- och miljömedicinska universitetsavdelningarna att delta för att kunna svara på frågor.

Studien har finansierats av AFA Försäkring och Forte samt de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige.

Se inbjudan i pdf-format