Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Webbinarium om brandrök

Stora bränder, i synnerhet om de blir långvariga, kan påverka olika delar av samhället och det motiverar en beredskapsorganisation där flera aktörer kan behöva ingå. Dessa frågor kommer att belysas på detta seminarium som är ett samarrangemang med Länsstyrelsen i Uppsala län.

tor 25 maj 2023
09:00 - 11:30

2014 hade vi den stora skogsbranden i Västmanland åtföljt av många skogsbränder i Sverige torråret 2018, den svårsläckta avfallsbranden i Kagghamra 2020 och branden i Returpapperscentralen i Uppsala 2022. Stora bränder, i synnerhet om de blir långvariga, kan påverka olika delar av samhället och det motiverar en beredskapsorganisation där flera aktörer kan behöva ingå. Dessa frågor kommer att belysas på detta seminarium som är ett samarrangemang med Länsstyrelsen i Uppsala län.

Program

09.00 – 09.15 Introduktion och presentationsrunda. Moderator Martin Tondel

09.15 – 09.45 Brandförsvarets uppgift vid storbrand. Patrik Kjellberg, brandingenjör, Uppsala brandförsvar

09.45 – 10.00 Allmänt om rökspridningsprogram, Jenny Sander, handläggare, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

10.00 – 10.30 Fika

10.30 – 10.45  Vilka ämnen i brandrök är prioriterade att mäta för hälsoriskbedömning? Anna Klepczynska Nyström, yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin, Uppsala

10.45 – 11.00 Hälsorisker av brandrök. Martin Tondel, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Uppsala

11.00 – 11.30 Diskussion om samverkansbehov

Kostnad

Kostnadsfritt

Plats

Digitalt. Länk skickas via e-post dagen innan.

Anmälan

Via länk på AMM Uppsalas webbplats

Maximalt antal deltagare

80

Kontaktperson

Martin Tondel