Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Webbinarium för vårdpersonal i Södermanlands län: Hur kan Arbets- och miljömedicin hjälpa dina patienter?

Många av patienterna inom primärvården har besvär som beror på arbetsmiljön eller miljön. Nu anordnar Arbets- och miljömedicin webbinarier där du får veta mer om varför vissa patienter bör remitteras vidare till oss för fortsatt utredning, hur utredningarna går till samt vad du bör tänka på i samband med remissen. Att remittera till oss är kostnadsfritt för remittenten.

tis 30 nov 2021
00:00 - 00:00

Tre tillfällen under dagen - välj det som passar bäst

Webbinarierna sker via Zoom, är 20-25 minuter långa och helt kostnadsfria. Du kan välja mellan tre tillfällen:

  • Klockan 8.00.
  • Klockan 12.30.
  • Klockan 16.00.

Du behöver inte bestämma dig i förväg vilken av tiderna du vill delta på. Zoom-länk skickas ut till alla anmälda ett par dagar innan webbinariet.

Finansieras av fyra län

Arbets- och miljömedicin finansieras av regionerna i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands samt Örebro län. Patienter till Arbets- och miljömedicin betalar en patientavgift vid första besöket.

Läs mer om Arbets- och miljömedicin på våra webbsidor

Hantering av personuppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning

Kontakter

Håkan Löfstedt

Överläkare

Louise Fornander

Yrkeshygieniker