Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Temadag om vibrationer i arbetet

Arbets- och miljömedicin (AMM) för Östergötland, Jönköping och Kalmar län inbjuder till en temadag om hand- /armvibrationer i arbetet. Temadagen hålls på Konsert & Kongress i Linköping.

tis 07 nov 2023
08:15 - 16:00

Vibrationsskador är idag den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige och det finns ingen behandling när besvären väl uppstått. Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker har i samarbete med Arbetsmiljöverket tagit fram en gemensam strategi som har goda förutsättningar att minska antalet vibrationsskador. Samarbetet har resulterat i en broschyr (Vägen framåt) där det tydliggörs vad AMM-klinikerna, företagshälsovården och Arbetsmiljöverket kan bidra med i arbetet med att förebygga vibrationsskador. Vägen framåt för att minska vibrationsskador fokuserar bland annat om kunskapsspridning. Utifrån detta bjuder AMM i Linköping in företagshälsovården på temadag om hand-armvibrationer.

Syfte

Syftet med temadagen är att utbilda företagshälsovården och andra intresserade gällande hand- /armvibrationer. Temadagen kommer belysa riskbedömningar, mätningar, åtgärder, medicinska kontroller och olika professioners roller.

Målgrupp

Temadagen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, ergonomer och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård. Fackliga representanter, arbetsgivare och andra intresserade är också välkomna.

Kursinnehåll

Förmiddagen består av generella föreläsningar om hand-armvibrationer. Eftermiddagen har vi fördjupning och diskussioner inom tre olika områden, där du väljer vilket du vill gå på.

Plats

Konsert & Kongress, Linköping

Arrangör

Arbets- och miljömedicin i Linköping

Kostnad

För deltagare från Östergötland, Kalmar och Jönköpings län: 1200 kr/person (exklusive moms). För deltagare från övriga landet: 2000 kr/person (exklusive moms). Lunch, fika samt eventuellt material ingår. OBS Antalet deltagare är begränsat varför snar anmälan rekommenderas!

Anmälan

Senast den 4 oktober kl. 12.00 via länk: 
Efter anmälan kommer du att få en bekräftelse via mail.

Kontakt

Sebastian Buck, e-post: sebastian.buck@regionostergotland.se

Talare under dagen

Maria Assenhöj, yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin Linköping

Ximing Yuan, överläkare Arbets- och miljömedicin Linköping

Sebastian Buck, ergonom Arbets- och miljömedicin Linköping

Hans Lindell, Forskare RISE

Preliminärt Schema

8:15-9:00 Registrering och fika

9:00-12:30 Hand-armvibrationer

  • Introduktion
  • Riskbedömningar
  • Medicinska kontroller
  • Åtgärder
  • Arbets- och miljömedicins arbete
  • Arbetsmiljöverket och deras roll

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:30 Fördjupning

  • Medicinska kontroller inklusive undersökning och sambandsbedömning
  • Mätningar av hand-armvibrationer
  • Ergonomiska risker och handintensivt arbete betydelse

15:30-16:00 Avslut och frågor